Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Ninja”

Dunikowskiego 90

20-425 Lublin

mBank 76 1140 2004 0000 3102 7733 0385

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, pakiet Bike Park + Cegielnia.